Seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD – 9. 5. 2018

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na SEMINAR za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD, ki bo v četrtek 9. 5. 2018 ob 9.00 uri v Grand hotelu Primus na Ptuju.

Tematika seminarja:

 • KAZENSKI VIDIKI KRŠITEV NA PODROČJU VZD IN VLOGA TER ODGOVORNOSTI KOORDINATORJEV VZD IN STROKOVNIH
  DELAVCEV VZD
 • OCENJEVANJE TVEGANJA PRI DELU Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI IN
  IZVAJANJE UKREPOV ZA VARNO DELO Z NJIMI
 • SISTEMI ZA VAROVANJE DEL NA VIŠINI NA GRADBIŠČIH IN PROIZVODNIH TER DRUGIH OBJEKTIH – ZAČASNE IN PERMANENTNE REŠITVE
 • NEVARNE CONE PRI DELU Z VILIČARJI IN DVIGALI TER PREDSTAVITEV SISTEMA ZA OZNAČEVANJE NEVARNIH CON NA RAZLIČNIH PRIMERIH

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • koordinatorje za VZD na gradbiščih,
 • strokovne delavce za VZD,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnike specialiste MDPŠ,
 • kadrovike,
 • upravne enote – referente in vodje oddelkov za okolje in prostor ter občinske uprave,
 • izvedence za tehnične preglede objektov,
 • sodne izvedence za področje VZD in PV,
 • projektante in nadzornike,
 • zaposlene v gradbenih podjetjih,
 • izvajalce gradbenih del,
 • prestavnike delavcev in sindikatov.