Spletni seminar za strokovne delavce VZD – 14.11.2023

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na Stalno strokovno usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce VZD, ki bo 14.11.2023 s pričetkom ob 8:10 in predvidoma traja do 12.20 ure – spletni seminar.

Tematika seminarja:

 • Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri zamenjavi in zagonu novega papirnega stroja v podjetju PALOMA d.d. – Gordan Škerlec, PALOMA d.d.
 • Primeri dobre prakse za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter obravnava delovnih nesreč – Dejvi RUŽIČ, TÜV AUSTRIA SERVIS d.o.o.
 • Dobre prakse na področju VZD, obvladovanje nezgod pri delu ter skorajšnjih dogodkov v družbi TALUM d.d. – Iztok TRAFELA, TALUM d.d.
 • S preventivo do izboljšanja kazalnikov na področju varnosti in zdravja pri delu v skupini IMPOL – Željka KUTIJA, KADRING d.o.o.
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk.

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • strokovnim delavcem za VZD,
 • zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnikom specialistom MDPŠ,
 • sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
 • strokovnim delavcem za PV,
 • koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
 • projektantom in nadzornikom,
 • zaposlenim v gradbenih podjetjih,
 • izvajalcem gradbenih del,
 • predstavnikom delavcev in sindikatov.