Društvo

DSDVZD Ptuj
Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
Mejna cesta 8
2250 Ptuj

 

Kratek opis društva :
Smo DRUŠTVO STROKOVNIH DELAVCEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PTUJ ali s kratico DSDVZ – PTUJ. Smo nestrankarsko ter neprofitno društvo, organizirano po osnovni strokovni dejavnosti – VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, ustanovljeno aprila 2003. Imamo jasno opredeljeno vizijo postati ugledni in poslanstvo, ki je usmerjeno k dvigu ravni varnostne kulture, strokovnosti in spremljanju varnih in zdravih delovnih razmer.
  
V prihodnje smo si zadali prioritetne cilje, med katerimi želimo: povezovati in vzpodbujati strokovnjake s področja varnosti in zdravja z namenom, da si v korist gospodarstva izmenjujemo znanja in izkušnje, ter s tem povečamo učinkovitost; nuditi pomoč svojim članom pri uvajanju novih konceptov; spremljati razvoj in zadnje spoznanja – dosežke stroke ter omogočiti čim širšo uporabo; razvijati metode dela in organizacijske oblike prilagojene podjetniškemu načinu gospodarjenja in povečevati število članov DSDVZ – PTUJ za aktivno delo v društvu.

Naša strategija za doseganje ciljev je: povezovati se z univerzami, znanstvenimi institucijami in s svojo strokovnostjo vplivati na program študija, povezovati se z ministrstvi za delo, gospodarstvo in šolstvo; s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij in spletne strani omogočiti članom društva učinkovit dostop do informacij; povezovati se v Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije in v Zbornico varnosti in zdravja ter s sorodnimi društvi doma in v tujini; organizirati ciljno strokovno pripravljene seminarje ter ekskurzije; vsaj enkrat letno organizirati aktualen strokovni posvet – delavnico in vključevati medije (časopis, radio, televizijo, internet) za osveščanje javnosti ter promocijo društvenih dejavnosti v lokalnem slovenskem in evropskem prostoru.
Na skupščini Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) 29.6.2004 v Ljubljani je bilo naše društvo sprejeto v zvezo.

 

Izvoljeni vodilni funkcionarji društva :

  • Predsednik društva : Iztok Trafela
  • Tajnica društva : Miša Biro
  • Blagajnik društva : Aleš Meglič

 

Logotip :