Spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih – 14.11.2023

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih, ki bo 14.11.2023 s pričetkom ob 12:45 uri v predvidenem trajanju do 16:05.

Tematika seminarja:

  • Ugotovitve inšpektorjev pri pregledu gradbišč ter aktualna problematika na gradbiščih – mag. Boštjan HARTNER, zaposlen na IRSD kot inšpektor svetnik
  • Varnost in zdravje pri delu pri gradnji predorov na 2. tiru 2TDK – Uroš DEŽELAN, DRI d.o.o.
  • Predstavitev opreme za učinkovito gašenje požarov na gradbiščih – Robert GAISER, GERMA TRADE d.o.o. in Marko GERMOVŠEK, GERMA TRADE d.o.o.
  • Višinsko varovanje delavcev na gradbišču in primeri dobre prakse – Jure JAKOPIČ, EU SAFETY d.o.o.
  • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:
– koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
– projektantom in nadzornikom,
– zaposlenim v gradbenih podjetjih,
– izvajalcem gradbenih del,
– strokovnim delavcem za VZD,
– strokovnim delavcem za PV,
– zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
– zdravnikom specialistom MDPŠ,
– sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
– predstavnikom delavcev in sindikatov.