Spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in Usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov VPP – 9.12.2020

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov VPP, ki bo 9.12.2020 s pričetkom ob 12:35 uri.

Tematika seminarja:

 • Nastanek emisij na premičnih deloviščih in njihov negativni vpliv na človekov organizem, ter zajem in filtracija nastalih emisij –  Aleš KOLŠEK, KEMOL d.o.o.
 • Slovenska gradbišča v času koronavirusa – mag. Boštjan HARTNER, zaposlen na IRSD kot inšpektor svetnik
 • Izvajanje požarne straže na objektih pri izvajanju gradbenih del – Nevenka KORENJAK, zaposlena na Inšpektoratu za VNDN, Izpostava Maribor
 • Varnost pri uporabi dvigal pri delih na gradbišču – prakse na slovenskih in tujih gradbiščih – Andrej KOPUŠAR, Konecranes d.o.o.
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • koordinatorje za VZD na gradbiščih,
 • projektante in nadzornike,
 • zaposlene v gradbenih podjetjih,
 • izvajalce gradbenih del,
 • strokovne delavce za VZD,
 • strikovne delavce za PV,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • upravne enote – referente in vodje oddelkov za okolje in prostor ter občinske uprave,
 • zdravnike specialiste MDPŠ,
 • sodne izvedence za področje VZD in PV,
 • prestavnike delavcev in sindikatov.

Seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD – 26.11.2019

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na SEMINAR za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD, ki bo v torek 26. 11. 2019 ob 9.00 uri v Grand hotelu Primus na Ptuju.

Tematika seminarja:

 • DIGITALIZACIJA PROMOCIJE ZDRAVJA
 • VPLIV RAZPOREDITVE DELOVNEGA ČASA NA PSIHO-FIZIČNE ZMOŽNOSTI IN NJIHOVO VARNOST TER ZDRAVJE PRI DELU
 • TEHNIČNE REŠITVE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA OSAMLJENIH DELOVNIH MESTIH
 • UKREPI ZA ZAŠČITO PRED DELOVANJEM STRELE NA GRADBIŠČIH IN ZAŠČITO PRED NEPOSREDNIM TOKOM
 • IZVAJANJE GRADBENIH DEL V PODROČJU VISOKE NAPETOSTI
 • SISTEMI VAROVANJA PRED NEPOOBLAŠČENIM POSEGOM V NEVARNO
  OPREMO, STROJE IN INSTALACIJE

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • koordinatorje za VZD na gradbiščih,
 • strokovne delavce za VZD,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnike specialiste MDPŠ,
 • kadrovike,
 • upravne enote – referente in vodje oddelkov za okolje in prostor ter občinske uprave,
 • izvedence za tehnične preglede objektov,
 • sodne izvedence za področje VZD in PV,
 • projektante in nadzornike,
 • zaposlene v gradbenih podjetjih,
 • izvajalce gradbenih del,
 • prestavnike delavcev in sindikatov.