Spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih – 8.12.2022

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih, ki bo 8.12.2022 s pričetkom ob 12:45 uri v predvidenem trajanju do 16:05.

Tematika seminarja:

 • Problematika v zvezi z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) pri izvajanju gradbenih del – Boris KOPAČ, URSZR
 • Nepredvidene nevarnosti pri izvajanju del globinskega temeljenja – pilotiranja – Jožef Šimonka, VI, Jožef Šimonka s.p.
 • Varno izvajanje del na višini – Danilo ONIČ, CIVIS d.o.o.
 • Nujnost sodelovanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pooblaščenega inženirja – mag. Bernardka JURIČ, PROJEKT d.d.
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:
– koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
– projektantom in nadzornikom,
– zaposlenim v gradbenih podjetjih,
– izvajalcem gradbenih del,
– strokovnim delavcem za VZD,
– strokovnim delavcem za PV,
– zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
– zdravnikom specialistom MDPŠ,
– sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
– predstavnikom delavcev in sindikatov.

Spletni seminar za strokovne delavce VZD – 8.12.2022

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na Stalno strokovno usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce VZD, ki bo 8.12.2022 s pričetkom ob 8:10 in predvidoma traja do 12.20 ure – spletni seminar.

Tematika seminarja:

 • Naglušnost in vzroki za nastanek naglušnosti, kaj lahko naredimo – Mitja ČUŠ in Matija ZADRAVEC, NEUROTH slušni aparati d.o.o.
 • Metoda in postopek za opuščanje kajenja na delu – Grega SEVER, EASYWAY SLOVENIJA
 • Psihofizična sposobnost zaposlenih po epidemiji Sars Cov2 – Karin Fister, dr. med. in Dominika Verlak, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa; JZ Zdravstveni dom Ptuj
 • Predstavitev novosti glede prijav nezgod in poškodb – portal SPOT  – mag.Katarina ŽELEZNIK LOGAR, IVD Maribor
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • strokovnim delavcem za VZD,
 • zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnikom specialistom MDPŠ,
 • sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
 • strokovnim delavcem za PV,
 • koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
 • projektantom in nadzornikom,
 • zaposlenim v gradbenih podjetjih,
 • izvajalcem gradbenih del,
 • predstavnikom delavcev in sindikatov.