Spletni seminar za strokovne delavce VZD – 7.12.2021

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na Stalno strokovno usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce VZD, ki bo 7.12.2021 s pričetkom ob 7:55 uri – spletni seminar.

Tematika seminarja:

 • Ukrepi za preprečitev širjenja bolezni covid-19 v skupini Impol – Željka KUTIJA, KADRING d.o.o.
 • Varovalni dihalni sistemi in njihova uporaba – Marjan VESELIČ, HABERKORN d.o.o.
 • Varnost in zdravje pri uporabi bremenske dvižne opreme – Aleksander STOPAJNIK, VODUŠEK d.o.o.
 • Ocenjevanje tveganja pri delu na višini in načrtovanje varovalnih sistemov – Uroš ERČULJ, EU SAFETY d.o.o.
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • strokovnim delavcem za VZD,
 • zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnikom specialistom MDPŠ,
 • sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
 • strokovnim delavcem za PV,
 • koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
 • projektantom in nadzornikom,
 • zaposlenim v gradbenih podjetjih,
 • izvajalcem gradbenih del,
 • predstavnikom delavcev in sindikatov.

Spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih – 7.12.2021

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih, ki bo 7.12.2021 s pričetkom ob 12:25 uri.

Tematika seminarja:

 • Višinsko varovanje delavcev na delovišču in primeri dobre prakse – Jure JAKOPIČ, EU SAFETY d.o.o.
 • Primeri dobre in slabe prakse pri delih na tujih gradbiščih ter obravnava delovnih nesreč – Dejvi RUŽIČ, TÜV AUSTRIA SERVIS d.o.o.
 • Oprema za dvigovanje in premeščanje bremen na gradbiščih in naloge koordinatorja VZD – Aleksander STOPAJNIK, VODUŠEK d.o.o.
 • Preprečevanje dostopa in izvajanje nadzora na gradbišču med in po delu – Iztok TRAFELA, TALUM d.d., VARGASAL d.o.o.
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:
– koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
– projektantom in nadzornikom,
– zaposlenim v gradbenih podjetjih,
– izvajalcem gradbenih del,
– strokovnim delavcem za VZD,
– strokovnim delavcem za PV,
– zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
– zdravnikom specialistom MDPŠ,
– sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
– predstavnikom delavcev in sindikatov.