Seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD – 21.5.2019

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na SEMINAR za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD, ki bo v torek 21. 5. 2019 ob 9.00 uri v Grand hotelu Primus na Ptuju.

Tematika seminarja:

 • VPLIV VIBRACIJ NA ZDRAVJE DELAVCEV PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL
 • OSEBNA VAROVALNA OPREMA ZA ZAŠČITO PRED VIBRACIJAMI PRI GRADBENIH DELIH
 • IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ NA DELAVCE PRI IZVAJANJU DEL
 • SODELOVANJE ČLOVEKA IN ROBOTA V PROIZVODNJI IN NA GRADBIŠČU TER ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI TEM
 • ČILI ZA DELO
 • POKLICNE BOLEZNI GIBAL
 • UPORABA NOVIH TEHNOLOGIJ PRI GRADBENIH DELIH

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • koordinatorje za VZD na gradbiščih,
 • strokovne delavce za VZD,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnike specialiste MDPŠ,
 • kadrovike,
 • upravne enote – referente in vodje oddelkov za okolje in prostor ter občinske uprave,
 • izvedence za tehnične preglede objektov,
 • sodne izvedence za področje VZD in PV,
 • projektante in nadzornike,
 • zaposlene v gradbenih podjetjih,
 • izvajalce gradbenih del,
 • prestavnike delavcev in sindikatov.