Seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD – 26.11.2019

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na SEMINAR za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD, ki bo v torek 26. 11. 2019 ob 9.00 uri v Grand hotelu Primus na Ptuju.

Tematika seminarja:

 • DIGITALIZACIJA PROMOCIJE ZDRAVJA
 • VPLIV RAZPOREDITVE DELOVNEGA ČASA NA PSIHO-FIZIČNE ZMOŽNOSTI IN NJIHOVO VARNOST TER ZDRAVJE PRI DELU
 • TEHNIČNE REŠITVE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA OSAMLJENIH DELOVNIH MESTIH
 • UKREPI ZA ZAŠČITO PRED DELOVANJEM STRELE NA GRADBIŠČIH IN ZAŠČITO PRED NEPOSREDNIM TOKOM
 • IZVAJANJE GRADBENIH DEL V PODROČJU VISOKE NAPETOSTI
 • SISTEMI VAROVANJA PRED NEPOOBLAŠČENIM POSEGOM V NEVARNO
  OPREMO, STROJE IN INSTALACIJE

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • koordinatorje za VZD na gradbiščih,
 • strokovne delavce za VZD,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnike specialiste MDPŠ,
 • kadrovike,
 • upravne enote – referente in vodje oddelkov za okolje in prostor ter občinske uprave,
 • izvedence za tehnične preglede objektov,
 • sodne izvedence za področje VZD in PV,
 • projektante in nadzornike,
 • zaposlene v gradbenih podjetjih,
 • izvajalce gradbenih del,
 • prestavnike delavcev in sindikatov.