Seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD – 28. 11. 2018

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na SEMINAR za koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD, ki bo v sredo 28. 11. 2018 ob 9.00 uri v Grand hotelu Primus na Ptuju.

Tematika seminarja:

 • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V POVEZAVI Z GRADBENO ZAKONODAJO
 • OSEBNA VAROVALNA OPREMA ZA ZAŠČITO OČI
 • PRVA POMOČ V PROIZVODNJI IN NA GRADBIŠČIH
 • UPORABA STANDARDA ISO 45001:2018 ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA GRADBIŠČIH IN V PROIZVODNJI
 • PREDSTAVITEV DOBRE PRAKSE PRI IZVAJANJU NALOG STROKOVNEGA DELAVCA VZD ZA TUJEGA IZVAJALCA DÜRR NA PROJEKTU MAGNA NUKLEUS
 • NEVARNOST ELEKTRIČNEGA TOKA PRI IZVAJANJU DEL NA GRADBIŠČIH Z UKREPI

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • koordinatorje za VZD na gradbiščih,
 • strokovne delavce za VZD,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnike specialiste MDPŠ,
 • kadrovike,
 • upravne enote – referente in vodje oddelkov za okolje in prostor ter občinske uprave,
 • izvedence za tehnične preglede objektov,
 • sodne izvedence za področje VZD in PV,
 • projektante in nadzornike,
 • zaposlene v gradbenih podjetjih,
 • izvajalce gradbenih del,
 • prestavnike delavcev in sindikatov.