Spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih – 7.12.2021

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih, ki bo 7.12.2021 s pričetkom ob 12:25 uri.

Tematika seminarja:

  • Višinsko varovanje delavcev na delovišču in primeri dobre prakse – Jure JAKOPIČ, EU SAFETY d.o.o.
  • Primeri dobre in slabe prakse pri delih na tujih gradbiščih ter obravnava delovnih nesreč – Dejvi RUŽIČ, TÜV AUSTRIA SERVIS d.o.o.
  • Oprema za dvigovanje in premeščanje bremen na gradbiščih in naloge koordinatorja VZD – Aleksander STOPAJNIK, VODUŠEK d.o.o.
  • Preprečevanje dostopa in izvajanje nadzora na gradbišču med in po delu – Iztok TRAFELA, TALUM d.d., VARGASAL d.o.o.
  • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:
– koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
– projektantom in nadzornikom,
– zaposlenim v gradbenih podjetjih,
– izvajalcem gradbenih del,
– strokovnim delavcem za VZD,
– strokovnim delavcem za PV,
– zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
– zdravnikom specialistom MDPŠ,
– sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
– predstavnikom delavcev in sindikatov.