Spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih – 8.12.2022

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih, ki bo 8.12.2022 s pričetkom ob 12:45 uri v predvidenem trajanju do 16:05.

Tematika seminarja:

  • Problematika v zvezi z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) pri izvajanju gradbenih del – Boris KOPAČ, URSZR
  • Nepredvidene nevarnosti pri izvajanju del globinskega temeljenja – pilotiranja – Jožef Šimonka, VI, Jožef Šimonka s.p.
  • Varno izvajanje del na višini – Danilo ONIČ, CIVIS d.o.o.
  • Nujnost sodelovanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pooblaščenega inženirja – mag. Bernardka JURIČ, PROJEKT d.d.
  • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:
– koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
– projektantom in nadzornikom,
– zaposlenim v gradbenih podjetjih,
– izvajalcem gradbenih del,
– strokovnim delavcem za VZD,
– strokovnim delavcem za PV,
– zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
– zdravnikom specialistom MDPŠ,
– sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
– predstavnikom delavcev in sindikatov.