Spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in Usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov VPP – 9.12.2020

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na spletni seminar za koordinatorje VZD na gradbiščih in usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov VPP, ki bo 9.12.2020 s pričetkom ob 12:35 uri.

Tematika seminarja:

 • Nastanek emisij na premičnih deloviščih in njihov negativni vpliv na človekov organizem, ter zajem in filtracija nastalih emisij –  Aleš KOLŠEK, KEMOL d.o.o.
 • Slovenska gradbišča v času koronavirusa – mag. Boštjan HARTNER, zaposlen na IRSD kot inšpektor svetnik
 • Izvajanje požarne straže na objektih pri izvajanju gradbenih del – Nevenka KORENJAK, zaposlena na Inšpektoratu za VNDN, Izpostava Maribor
 • Varnost pri uporabi dvigal pri delih na gradbišču – prakse na slovenskih in tujih gradbiščih – Andrej KOPUŠAR, Konecranes d.o.o.
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • koordinatorje za VZD na gradbiščih,
 • projektante in nadzornike,
 • zaposlene v gradbenih podjetjih,
 • izvajalce gradbenih del,
 • strokovne delavce za VZD,
 • strikovne delavce za PV,
 • zaposlene v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • upravne enote – referente in vodje oddelkov za okolje in prostor ter občinske uprave,
 • zdravnike specialiste MDPŠ,
 • sodne izvedence za področje VZD in PV,
 • prestavnike delavcev in sindikatov.