Spletni seminar za strokovne delavce VZD – 7.12.2021

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na Stalno strokovno usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce VZD, ki bo 7.12.2021 s pričetkom ob 7:55 uri – spletni seminar.

Tematika seminarja:

 • Ukrepi za preprečitev širjenja bolezni covid-19 v skupini Impol – Željka KUTIJA, KADRING d.o.o.
 • Varovalni dihalni sistemi in njihova uporaba – Marjan VESELIČ, HABERKORN d.o.o.
 • Varnost in zdravje pri uporabi bremenske dvižne opreme – Aleksander STOPAJNIK, VODUŠEK d.o.o.
 • Ocenjevanje tveganja pri delu na višini in načrtovanje varovalnih sistemov – Uroš ERČULJ, EU SAFETY d.o.o.
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • strokovnim delavcem za VZD,
 • zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnikom specialistom MDPŠ,
 • sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
 • strokovnim delavcem za PV,
 • koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
 • projektantom in nadzornikom,
 • zaposlenim v gradbenih podjetjih,
 • izvajalcem gradbenih del,
 • predstavnikom delavcev in sindikatov.