Spletni seminar za strokovne delavce VZD – 9.12.2020

Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj vabi na Stalno strokovno usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce VZD, ki bo 9.12.2020 s pričetkom ob 7:50 uri – spletni seminar.

Tematika seminarja:

 • Sodelovanje spec. MDPŠ in strokovnega delavca za VZD v času epidemije SARS Cov-2 dr. Andrea MARGAN, spec.m.d.p.š.
 • Ukrepi za preprečitev širjenja covid-19 v skupini Talum d.d. Iztok TRAFELA, TALUM d.d.
 • Promocija zdravja v Talum d.d. Darja VODUŠEK VTIČ, univ. dipl. soc., TALUM d.d., Vodja kadrovske službe
 • Certificiranje osebne varovalne opreme, pomembne informacije za kupca, dobavitelja in uporabnika, s poudarkom na zaščiti dihal Robert DREVENŠEK, SCHLOFFER IN DREVENŠEK d.o.o.
 • Emisije v proizvodnji in njihov negativni vpliv na človekov organizem, ter zajem in filtracija nastalih emisij Aleš KOLŠEK, KEMOL d.o.o.
 • Razprava in zaključek

Vabilo na seminar s podrobnejšim programom in prijavnico 

Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk

 

Na seminar vabimo vse, ki jih tematika zanima, še posebej pa:

 • strokovnim delavcem za VZD,
 • zaposlenim v podjetjih z dovoljenjem za delo,
 • zdravnikom specialistom MDPŠ,
 • sodnim izvedencem za področje VZD in PV,
 • strokovnim delavcem za PV,
 • koordinatorjem za VZD na gradbiščih,
 • projektantom in nadzornikom,
 • zaposlenim v gradbenih podjetjih,
 • izvajalcem gradbenih del,
 • predstavnikom delavcev in sindikatov.